Bərk örtüklü döşəmələrin kimyəvi yuyulması

Mərmər döşəmənin kristallaşdırılması olduqca çətin termokimyəvi prosesdir. Bu təmizlik mərmər örtüklərin rəngini daha da parlaq edir və ömrünü uzadır.