Zibil və tullantıların daşınması

Kommersiya obyektlərindən (banklar, tikinti meydançaları və s.) zibil daşınması xidmətlərini həyata keçirərək biz şəhərin ifrastruktur problemlərinin həllinə yardım edir və ölkədə ekoloji problemlərin həllinə dəstək veririk.