XALÇALARIN VƏ DİGƏR ÖRTÜKLƏRİN TƏMİZLİYİ.

Xalçalarda və digər örtüklərdə təmizlənməsi həddindən artıq çətin olan ləkələrin təmizlənməsi  peşəkar təmizlik tələb edir.

Digər örtüklərin yuyulmasına kovrolin, xalça qazon, idman zallarında istifadə olunan yer örtükləri və s. örtüklər aiddir.

Xalça və digər örtüklərin təmizliyi proseduru bir neçə etapda həyata keçirilir:

  • Xalçalardan toz, torpaq və digər quru çirklənmənin çıxarılması;
  • Hopmuş və çətin gedən ləkələrin əllə emalı;
  • Akvatəmizlik – xalçanın xüsusi yuyucu maddə və avadanlıqla strukturunu qoruyaraq sulu yuyulması.